Jezdecká stáj Statek Statenice

Dětská skupina - Školička U koníků

ZÁPIS DO ŠKOLKY NA ROK 2021 - 2022

12.5., 13.5. a 14.5. 2021

od 9:30 - 10:30 a 14:30 - 16:00

z epidemiologických důvodů je nutné se předem telefonicky objednat na tel. č. 775 616 826

 

Spolek KONĚ DĚTEM PRO RADOST, Z.S. 

V prostorách tohoto statku provozuje dětskou skupinu Školička U koníků zapsanou v registru DS ke dni 1.7.2020

pro děti od 3 let do zahájení školní docházky.

Provoz skupiny je celoročnní včetně hlavních prázdnin.

Projekt je podpořen grantem EU - pg Zaměstnanost, proto při zařazení dítěte do této skupiny je

školné od 3.000,-Kč do 4.900 ,-Kč  za kalendářní měsíc dle rozhodnutí ředitelky DS

stravné je 20,-Kč svačina a 70,-Kč oběd

Podmínky zařazení do grantem podpořené skupiny:

                                      . věk dítěte 3- 7 let

                                      . potvrzení lékařem o řádném očkování

                                      . alespoň 1 z rodiču je zaměstnán, OSVČ či uchazeč o zaměstnání na ÚP

                                      . volná kapacita v DS

Cílem projektu je nejen dostupnost klasického RVPMŠ, ale zejména ekologická výchova  dítěte a možnost zdravého emocionálního vývoje dítěte. Formou her a péčí o zvířata vedeme děti k zdravému sebevědomí, empatii, motorické dovednosti, bezpečnosti pobytu u zvířat a v přírodě a k pochopení základních přírodních zákonitostí.

 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Děti mladší 3 let je možno individuelně hlídat za 120,-Kč / hod